Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
338.5 NG-H
Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Liên Hương
Nhan đề Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng : Sách giáo trình / TS. Nguyễn Liên Hương, Th.S Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Th.S Nguyễn Văn Tâm
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 102tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách hướng dẫn lập định mức kỹ thuật xây dựng và hướng dẫn giải bài tập định mức kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Định mức xây dựng
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Môn học Định mức kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(297): GT86962-7258
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06505-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141564
00211
0040212C9EA-83CD-4732-8B12-A5031B8707C9
005202009291036
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9789048232399|c64000
039|a20200929103750|blinhnm|c20200922093941|dcuonglv|y20200922075808|zcuonglv
082 |a338.5|bNG-H
100 |aNguyễn Liên Hương
245 |aHướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng : |bSách giáo trình / |cTS. Nguyễn Liên Hương, Th.S Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Th.S Nguyễn Văn Tâm
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |a102tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27cm.
520 |aCuốn sách hướng dẫn lập định mức kỹ thuật xây dựng và hướng dẫn giải bài tập định mức kỹ thuật xây dựng
653 |aĐịnh mức xây dựng
653 |aKỹ thuật xây dựng
690 |aĐịnh mức kỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Văn Tâm
700 |aNguyễn Thị Mỹ Hạnh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(297): GT86962-7258
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06505-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/hd da dinhmuckythuatxaydung-2020/znoidung_001thumbimage.jpg
890|c1|a300|b187
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06505 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-H Giáo trình 1
2 TK06506 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-H Giáo trình 2
3 TK06507 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-H Giáo trình 3
4 GT86962 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 4 Hạn trả:22-05-2021
5 GT86963 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 5
6 GT86964 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 6
7 GT86965 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 7
8 GT86966 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 8 Hạn trả:22-05-2021
9 GT86967 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 9
10 GT86968 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 NG-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30