Luận văn, Luận ánLuận văn
692.5 VU-G
Nâng cao năng lực công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng COTO :
DDC 692.5
Tác giả CN Vũ Đức Giang
Nhan đề Nâng cao năng lực công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng COTO : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / Vũ Đức Giang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Quang Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 77tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Tư vấn
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Quang Trung
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05446
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139358
00241
004254A86F2-7957-4668-BD6B-33DFE4D4DC77
005202006221550
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622155105|zlinhnm
082 |a692.5|bVU-G
100 |aVũ Đức Giang
245 |aNâng cao năng lực công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng COTO : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / |cVũ Đức Giang; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Quang Trung
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a77tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aTư vấn
653 |aGiám sát
653 |aCông trình xây dựng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aLê Quang Trung
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05446
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05446 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 692.5 VU-G Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào