Luận văn, Luận án
690.22 TR-H
Hoàn thiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án cải tạo công trình văn hóa của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Bắc :
DDC 690.22
Tác giả CN Trần Quang Hưởng
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án cải tạo công trình văn hóa của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Bắc : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Trần Quang Hưởng; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Quang Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 98tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Cải tạo xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Quang Dũng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05445
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139357
0024
004D86904F8-CDDB-4337-8451-CACAD2446635
005202006221548
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622154809|zhuongpt
082 |a690.22|bTR-H
100 |aTrần Quang Hưởng
245 |aHoàn thiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án cải tạo công trình văn hóa của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Bắc : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cTrần Quang Hưởng; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Quang Dũng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a98tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aAn toàn lao động
653 |aCải tạo xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Quang Dũng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05445
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05445 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 TR-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào