Luận văn, Luận án
690.22 ĐÔ-Đ
Hoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công phần ngầm nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội :
DDC 690.22
Tác giả CN Đỗ Văn Đức
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công phần ngầm nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Đỗ Văn Đức; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Thi công ngầm
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Hồ Ngọc Khoa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05443
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139355
0024
00412FB492E-3C31-4425-8B92-748638B629B4
005202006221542
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622154233|zhuongpt
082 |a690.22|bĐÔ-Đ
100 |aĐỗ Văn Đức
245 |aHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công phần ngầm nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cĐỗ Văn Đức; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aAn toàn lao động
653 |aThi công ngầm
653 |aNhà cao tầng
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aHồ Ngọc Khoa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05443
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05443 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 ĐÔ-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào