Luận văn, Luận ánLuận văn
693.89 ĐI-Q
Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm chống thấm Sotin trong nhà cao tầng tại Việt Nam :
DDC 693.89
Tác giả CN Đinh Đình Quý
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm chống thấm Sotin trong nhà cao tầng tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / Đinh Đình Quý; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Quang Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 100tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Chống thấm
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Quang Trung
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05442
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139354
00241
00423105C57-00FF-4CC4-B8B7-0D6F2FE2645F
005202006221542
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200622154301|blinhnm|y20200622154129|zlinhnm
082 |a693.89|bĐI-Q
100 |aĐinh Đình Quý
245 |aNghiên cứu ứng dụng sản phẩm chống thấm Sotin trong nhà cao tầng tại Việt Nam : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / |cĐinh Đình Quý; Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Quang Trung
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a100tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aChống thấm
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aLê Quang Trung
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05442
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05442 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 693.89 ĐI-Q Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào