Luận văn, Luận án
624.177 HÔ-Đ
Khảo sát ảnh hưởng của mô hình hóa sàn lõi rỗng tới phản ứng động học của nhà nhiều tầng bê tông cốt thép :
DDC 624.177
Tác giả CN Hồ Thành Đạt
Nhan đề Khảo sát ảnh hưởng của mô hình hóa sàn lõi rỗng tới phản ứng động học của nhà nhiều tầng bê tông cốt thép : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / Hồ Thành Đạt; Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Thái Hoàn, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 55tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Lõi rỗng
Từ khóa tự do Sàn
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm Thái Hoàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Thắng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05441
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139353
0024
0048C2FCAF8-FFE6-4EF1-B28E-9D46600A3875
005202006221537
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622153750|zhuongpt
082 |a624.177|bHÔ-Đ
100 |aHồ Thành Đạt
245 |aKhảo sát ảnh hưởng của mô hình hóa sàn lõi rỗng tới phản ứng động học của nhà nhiều tầng bê tông cốt thép : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 8580201 / |cHồ Thành Đạt; Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Thái Hoàn, PGS.TS Nguyễn Trường Thắng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a55tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aLõi rỗng
653 |aSàn
653 |aBê tông cốt thép
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aPhạm Thái Hoàn
700 |aNguyễn Trường Thắng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05441
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05441 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.177 HÔ-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào