Luận văn, Luận án
624.18341 NG-D
Nghiên cứu thực nghiệm khả năng ứng dụng bê tông cốt liệu từ phế thải xây dựng cho cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm :
DDC 624.18341
Tác giả CN Nguyễn Đình Dũng
Nhan đề Nghiên cứu thực nghiệm khả năng ứng dụng bê tông cốt liệu từ phế thải xây dựng cho cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:8580201 / Nguyễn Đình Dũng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Việt Dũng; TS. Tống Tôn Kiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 84tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Cọc bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Phế thải xây dựng
Từ khóa tự do Cốt liệu tái chế
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN PGS.TS Lê Việt Dũng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05440
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139352
0024
004DD898A25-160E-416A-91B4-76836B310236
005202006221537
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200622153708|zthuygt
082 |a624.18341|bNG-D
100 |aNguyễn Đình Dũng
245 |aNghiên cứu thực nghiệm khả năng ứng dụng bê tông cốt liệu từ phế thải xây dựng cho cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số:8580201 / |cNguyễn Đình Dũng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Việt Dũng; TS. Tống Tôn Kiên
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a84tr. ; |c30cm.
653 |aCọc bê tông cốt thép
653 |aPhế thải xây dựng
653 |aCốt liệu tái chế
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aPGS.TS Lê Việt Dũng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05440
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05440 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào