Luận văn, Luận ánLuận văn
690.068 NG-A
Hoàn thiện công tác quản lý cấp giấy phép và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Đặng An
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý cấp giấy phép và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / Nguyễn Đặng An; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Quốc Thắng
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 88tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Giấy phép xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trịnh Quốc Thắng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05439
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139351
00241
004C4A283F6-42C7-4189-8D02-0C1CAEE9C760
005202006221535
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200622153620|blinhnm|y20200622153445|zlinhnm
082 |a690.068|bNG-A
100 |aNguyễn Đặng An
245 |aHoàn thiện công tác quản lý cấp giấy phép và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / |cNguyễn Đặng An; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trịnh Quốc Thắng
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2020
300 |a88tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aQuản lý
653 |aGiấy phép xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrịnh Quốc Thắng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05439
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhxam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05439 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào