Luận văn, Luận ánLuận văn
658.404 NG-T
Hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Tài Tuấn
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / Nguyễn Tài Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2020
Mô tả vật lý 84tr. : bảng ; 30cm.
Từ khóa tự do Dự án đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Hồ Ngọc Khoa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV05438
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139350
00241
00403330EAB-1746-4A9B-A855-07AC23C32F3A
005202006221527
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200622152801|blinhnm|y20200622152726|zlinhnm
082 |a658.404|bNG-T
100 |aNguyễn Tài Tuấn
245 |aHoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 8580201 / |cNguyễn Tài Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hồ Ngọc Khoa
260 |aH. : |bĐHXD, |c2020
300 |a84tr. : |bbảng ; |c30cm.
653 |aDự án đầu tư xây dựng
653 |aQuản lý dự án
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aHồ Ngọc Khoa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV05438
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhxam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV05438 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào