Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
720.22 TÔN
Giải thưởng loa thành 2019 :
DDC 720.22
Tác giả TT Tổng hội xây dựng Việt Nam
Tác giả TT Bộ xây dựng
Nhan đề Giải thưởng loa thành 2019 : Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch / Tổng hội xây dựng Việt Nam - Hội kiến trúc sư Việt Nam. Bộ xây dựng - TW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : [?], 2019
Mô tả vật lý 144tr. : ảnh ; 21cm.
Từ khóa tự do Đồ án tốt nghiệp
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) TT TW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) TT Hội kiến trúc sư Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06440-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135443
00212
004F73A36B6-4755-4E82-92DA-7334498E10E7
005201912251012
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191225101431|blinhnm|y20191225090904|zlinhnm
082 |a720.22|bTÔN
110 |aTổng hội xây dựng Việt Nam
110|aBộ xây dựng
245 |aGiải thưởng loa thành 2019 : |bTuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch / |cTổng hội xây dựng Việt Nam - Hội kiến trúc sư Việt Nam. Bộ xây dựng - TW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
260 |aH. : |b[?], |c2019
300 |a144tr. : |bảnh ; |c21cm.
653 |aĐồ án tốt nghiệp
653 |aQuy hoạch
653 |aKiến trúc
710|aTW đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
710|aHội kiến trúc sư Việt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06440-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/giaithuongloathanh2019thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06440 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.22 TÔN Sách Tiếng Việt 1
2 TK06441 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.22 TÔN Sách Tiếng Việt 2
3 TK06442 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.22 TÔN Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào