Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.183.462 TR - Đ
Khung bê tông cốt thép toàn khối /
DDC 624.183.462
Tác giả CN Lê Bá Huế
Nhan đề Khung bê tông cốt thép toàn khối / PGS, TS. Lê Bá Huế ( chủ biên ); Phan Minh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 156 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Khung bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Thiết kế khung ngang
Tác giả(bs) CN Phan Minh Tuấn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(229): GT31957-2154, GT82810-40
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013490
0021
0045589941B-D688-4C33-A93B-39977BB003D5
005201807251018
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c43,000
039|a20180725101921|bduocnd|c20180307091430|dduocnd|y20161116103307|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.183.462|bTR - Đ
100 |aLê Bá Huế|cPGS, TS.|eChủ biên
245 |aKhung bê tông cốt thép toàn khối / |cPGS, TS. Lê Bá Huế ( chủ biên ); Phan Minh Tuấn
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a156 tr. ; |c27 cm.
653 |aKhung bê tông cốt thép
653 |aThiết kế khung ngang
700 |aPhan Minh Tuấn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(229): GT31957-2154, GT82810-40
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/khungbetongcottheptoankhoi_2009/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a229|b502|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT31957 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 1 Hạn trả:03-06-2019
2 GT31958 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 2 Hạn trả:04-01-2020
3 GT31959 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 3 Hạn trả:05-01-2019
4 GT31960 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 4 Hạn trả:23-06-2018
5 GT31961 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 5 Hạn trả:21-03-2019
6 GT31962 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 6
7 GT31963 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 7 Hạn trả:03-01-2020
8 GT31964 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 8 Hạn trả:06-01-2020
9 GT31965 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 9 Hạn trả:06-01-2020
10 GT31966 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.462 TR - Đ Giáo trình 10 Hạn trả:16-06-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23