Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
624.183.423 NG - C
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối /
DDC 624.183.423
Tác giả CN Nguyễn Đình Cống
Nhan đề Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / GS, TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên); GVC, ThS. Nguyễn Duy Bân, GV, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 134 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối
Từ khóa tự do Sàn sườn có bản hai phương
Từ khóa tự do Sàn sườn có bản một phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Bân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hường
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00860-2
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(369): GT31270-638
000 00000nam#a2200000ua#4500
001347
00211
004564C9D48-8C59-44E9-8F27-C2DFCDDE1F6E
005201810170919
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c62,000
039|a20181017091921|blinhnm|c20181015160009|dlinhnm|y20160829145428|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.183.423|bNG - C
100 |aNguyễn Đình Cống|cGS, TS. |eChủ biên
245 |aSàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / |cGS, TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên); GVC, ThS. Nguyễn Duy Bân, GV, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2013
300 |a134 tr. ; |c27 cm.
653 |aSàn sườn bêtông cốt thép toàn khối
653 |aSàn sườn có bản hai phương
653 |aSàn sườn có bản một phương
700 |aNguyễn Duy Bân
700|aNguyễn Thị Thu Hường
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00860-2
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(369): GT31270-638
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/sansuonbtcttoankhoi/sansuon_001thumbimage.jpg
890|a372|b802|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00860 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 1
2 TK00861 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 2
3 TK00862 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG - C Giáo trình 3
4 GT31270 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:15-09-2018
5 GT31271 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 5 Hạn trả:09-03-2019
6 GT31272 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 6 Hạn trả:07-01-2019
7 GT31273 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 7 Hạn trả:08-03-2019
8 GT31274 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:09-03-2019
9 GT31275 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 9 Hạn trả:14-01-2019
10 GT31276 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.423 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:05-01-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 38