Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
388 ĐÔ-Đ
Kỹ thuật giao thông cơ bản :
DDC 388
Tác giả CN Đỗ Duy Đỉnh
Nhan đề Kỹ thuật giao thông cơ bản : Dùng cho sinh viên đại học / TS. Đỗ Duy Đỉnh (chủ biên), PGS.TS Vũ Hoài Nam
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2019
Mô tả vật lý 387tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp lý thuyết về kỹ thuật giao thông, vận dụng lý thuyết vào những trường hợp cụ thể thông qua các bài tập
Từ khóa tự do Đèn tín hiệu
Từ khóa tự do Giao thông
Từ khóa tự do Nút giao thông
Tác giả(bs) CN Vũ Hoài Nam
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(67): GT84984-5050
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06437-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134508
00211
004CBB40380-D7AB-466B-8FE7-050BF2817895
005201912021424
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a97860401513346|c150000
039|a20191202142205|bhuongpt|y20191202095839|zlinhnm
082 |a388|bĐÔ-Đ
100 |aĐỗ Duy Đỉnh
245 |aKỹ thuật giao thông cơ bản : |bDùng cho sinh viên đại học / |cTS. Đỗ Duy Đỉnh (chủ biên), PGS.TS Vũ Hoài Nam
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2019
300 |a387tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aCuốn sách cung cấp lý thuyết về kỹ thuật giao thông, vận dụng lý thuyết vào những trường hợp cụ thể thông qua các bài tập
653 |aĐèn tín hiệu
653 |aGiao thông
653 |aNút giao thông
700 |aVũ Hoài Nam
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(67): GT84984-5050
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06437-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/kt giaothongcobanthumbimage.jpg
890|a70|b2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT84984 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 4
2 TK06437 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 1
3 TK06438 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 2
4 TK06439 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 3
5 GT84985 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 5
6 GT84986 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 6
7 GT84987 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 7
8 GT84988 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 8
9 GT84989 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 9
10 GT84990 Kho giáo trình - Tầng 5 388 ĐÔ-Đ Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7 of 7