Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
693 NG-Q
Vật liệu cho công trình thủy:
DDC 693
Tác giả CN Nguyễn Như Quý
Nhan đề Vật liệu cho công trình thủy: Giáo trình / PGS.TS Nguyễn Như Quý, Th.S Nguyễn Trọng Lâm
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 146tr. : minh họa; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập những nội dung liên quan đến: vật liệu chế tạo bê tông, thiết kế bê tông có tính chất đáp ứng yêu cầu đặt ra của công trình thủy, phương pháp thi công và giám sát chất lượng vật liệu ở tất cả các khâu nhất là phương pháp kiểm soát các vấn đề nảy sinh liên quan đến đặc thù của bê tông khối lớn.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Bê tông khối lớn
Từ khóa tự do Công trình thủy
Từ khóa tự do Bê tông công trình thủy
Từ khóa tự do Vật liệu công trình thủy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Lâm
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04451-3
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(77): GT56848-924
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013415
00211
0048093CA44-140A-4C14-A64E-5C5FFD87019B
005201810170948
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |c76000
039|a20181017094850|bthuygt|c20181017094738|dhuongpt|y20161108144934|zlinhnm
082 |a693|bNG-Q
100 |aNguyễn Như Quý
245 |aVật liệu cho công trình thủy: |bGiáo trình / |cPGS.TS Nguyễn Như Quý, Th.S Nguyễn Trọng Lâm
260 |aH. : |bXây dựng, |c2015
300 |a146tr. : |bminh họa; |c24cm.
520 |aCuốn sách đề cập những nội dung liên quan đến: vật liệu chế tạo bê tông, thiết kế bê tông có tính chất đáp ứng yêu cầu đặt ra của công trình thủy, phương pháp thi công và giám sát chất lượng vật liệu ở tất cả các khâu nhất là phương pháp kiểm soát các vấn đề nảy sinh liên quan đến đặc thù của bê tông khối lớn.
653 |aBê tông
653 |aBê tông khối lớn
653 |aCông trình thủy
653|aBê tông công trình thủy
653|aVật liệu công trình thủy
700 |aNguyễn Trọng Lâm
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04451-3
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(77): GT56848-924
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/vatlieuchocongtrinhthuy_2015/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a80|b47|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04451 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 693 NG-Q Giáo trình 1
2 TK04452 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 693 NG-Q Giáo trình 2
3 TK04453 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 693 NG-Q Giáo trình 3
4 GT56848 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 4 Hạn trả:12-03-2020
5 GT56849 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 5 Hạn trả:11-05-2020
6 GT56850 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 6 Hạn trả:04-06-2020
7 GT56851 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 7 Hạn trả:08-06-2020
8 GT56852 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 8
9 GT56853 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 9
10 GT56854 Kho giáo trình - Tầng 5 693 NG-Q Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8