Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
690 LÊ-T
Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng/
DDC 690
Tác giả CN Lê Hồng Thái
Nhan đề Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng/ TS. Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 109tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Phương pháp dây chuyền
Từ khóa tự do Mặt bằng thi công
Từ khóa tự do Phương án thiết kế
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04397-9
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(193): GT51785-977
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013393
00211
0043A32BC6B-6E3A-4339-B7F8-15E9D2389596
005201811021516
008160608s2007 vm vie
0091 0
020|c23.000
039|a20181102151644|bthuydh|c20181017094552|dhuongpt|y20161107105138|zthuctap2
082 |a690|bLÊ-T
100 |aLê Hồng Thái
245 |aCâu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng/|cTS. Lê Hồng Thái
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a109tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aPhương pháp dây chuyền
653 |aMặt bằng thi công
653 |aPhương án thiết kế
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04397-9
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(193): GT51785-977
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/cauhoivabaitapthuchanhtctcxd_2007/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a196|b161|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04397 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ-T Giáo trình 1
2 TK04398 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ-T Giáo trình 2
3 TK04399 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ-T Giáo trình 3
4 GT51785 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 4 Hạn trả:17-06-2019
5 GT51786 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 5 Hạn trả:06-06-2019
6 GT51787 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 6 Hạn trả:15-06-2019
7 GT51788 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 7 Hạn trả:04-02-2019
8 GT51789 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 8 Hạn trả:06-06-2019
9 GT51790 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 9 Hạn trả:20-06-2019
10 GT51791 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 10 Hạn trả:28-01-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20