Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
690.22 PH - K
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng :
DDC 690.22
Tác giả CN Phạm Đăng Khoa
Nhan đề An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 236 tr. : minh họa ; 27 cm.
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Tai nạn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Tác giả(bs) TT Phạm Đức Toàn
Tác giả(bs) TT Lê Văn Tin
Tác giả(bs) TT Lê Vân Trình
Tác giả(bs) TT Trần Văn Tuấn
Tác giả(bs) TT Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK04371
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(755): GT48797-857, GT48955-68, GT48970-89, GT48991-4, GT52073-172, GT53675-4230
000 00000nam#a2200000ua#4500
0013382
00211
0042E8C6336-464D-43CC-A4DC-93FA1286687D
005201810170949
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|a20181017094608|bhuongpt|c20181015160131|dthuctap1|y20161107093127|zthuctap2
082 |a690.22|bPH - K
100 |aPhạm Đăng Khoa
245 |aAn toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : |bDành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / |cPhạm Đăng Khoa (chủ biên)...[et al]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2015
300 |a236 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
653 |aAn toàn
653 |aTai nạn lao động
653 |aVệ sinh lao động
710|aPhạm Đức Toàn
710|aLê Văn Tin
710|aLê Vân Trình
710|aTrần Văn Tuấn
710|aNguyễn Văn Hùng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK04371
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(755): GT48797-857, GT48955-68, GT48970-89, GT48991-4, GT52073-172, GT53675-4230
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/gtantoanvavslđthumbimage.jpg
890|a756|b809
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04371 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 PH-K Giáo trình 1
2 GT48801 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 44 Hạn trả:25-05-2020
3 GT48802 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 45 Hạn trả:10-06-2019
4 GT48803 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 46 Hạn trả:18-01-2021
5 GT48804 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 47 Hạn trả:04-06-2020
6 GT48805 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 48 Hạn trả:20-01-2020
7 GT48806 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 49 Hạn trả:14-06-2019
8 GT48807 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 50
9 GT48808 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 51
10 GT48809 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 PH-K Giáo trình 52 Hạn trả:18-01-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 76 
Không có liên kết tài liệu số nào