Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.1 LE-T(2)
Cơ học kết cấu /.
DDC 620.1
Tác giả CN Lều Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu /. Tập 2, Hệ siêu tĩnh/ GS, TS. Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản H : Khoa học và kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 263 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Hệ phẳng siêu động
Từ khóa tự do Hệ siêu tĩnh
Từ khóa tự do Phân phối mômen
Từ khóa tự do Phương pháp lực
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(88): GT10935, GT11475, GT22677, GT23812-34, GT24006-7, GT24575, GT44415, GT45888, GT74591-5, GT75741-52, GT79206-13, GT80053-60, GT82650-69, GT86697-700
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013372
00211
00490CF0DA3-5F10-401F-9F70-6AFE51F53432
005201810170946
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c31000
039|a20181017094627|bthuygt|c20181017094622|dhuongpt|y20161104093025|zthuydh
082 |a620.1|bLE-T(2)
100 |aLều Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu /. |nTập 2, |pHệ siêu tĩnh/ |cGS, TS. Lều Thọ Trình.
260 |aH : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2001
300 |a263 tr. ; |c24 cm.
653 |aHệ phẳng siêu động
653 |aHệ siêu tĩnh
653 |aPhân phối mômen
653 |aPhương pháp lực
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(88): GT10935, GT11475, GT22677, GT23812-34, GT24006-7, GT24575, GT44415, GT45888, GT74591-5, GT75741-52, GT79206-13, GT80053-60, GT82650-69, GT86697-700
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/cohocketcaut2hesieutinh_2000/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a88|b347|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT79208 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 51 Hạn trả:03-01-2020
2 GT79209 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 52 Hạn trả:07-01-2019
3 GT79210 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 53 Hạn trả:02-01-2020
4 GT79211 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 54 Hạn trả:12-02-2021
5 GT24006 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 24 Hạn trả:11-01-2019
6 GT24007 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 25 Hạn trả:09-03-2020
7 GT23812 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 1 Hạn trả:25-03-2021
8 GT23813 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 2 Hạn trả:02-10-2017
9 GT23814 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 3 Hạn trả:28-12-2020
10 GT23815 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 4 Hạn trả:27-02-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9