Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.1 LE-T(2)
Cơ học kết cấu /.
DDC 620.1
Tác giả CN Lều, Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu /. Tập 2, Hệ siêu tĩnh/ GS, TS. Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 263 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Mômen
Từ khóa tự do Hệ siêu động
Từ khóa tự do Hệ siêu tĩnh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(88): GT10935, GT11475, GT22677, GT23812-34, GT24006-7, GT24575, GT44415, GT45888, GT74591-5, GT75741-52, GT79206-13, GT80053-60, GT82650-69, GT86697-700
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013372
00211
00490CF0DA3-5F10-401F-9F70-6AFE51F53432
005202101191135
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c31000
039|a20210119113557|bthuydh|c20181017094627|dthuygt|y20161104093025|zthuydh
082 |a620.1|bLE-T(2)
100 |aLều, Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu /. |nTập 2, |pHệ siêu tĩnh/ |cGS, TS. Lều Thọ Trình.
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2001
300 |a263 tr. ; |c24 cm.
653 |aMômen
653 |aHệ siêu động
653 |aHệ siêu tĩnh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(88): GT10935, GT11475, GT22677, GT23812-34, GT24006-7, GT24575, GT44415, GT45888, GT74591-5, GT75741-52, GT79206-13, GT80053-60, GT82650-69, GT86697-700
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/cohocketcaut2hesieutinh_2000/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a88|b385|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT79208 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 51 Hạn trả:03-01-2020
2 GT79209 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 52 Hạn trả:19-08-2021
3 GT79210 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 53 Hạn trả:02-01-2020
4 GT79211 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 54 Hạn trả:12-02-2021
5 GT24006 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 24 Hạn trả:11-01-2019
6 GT24007 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 25 Hạn trả:04-06-2021
7 GT23812 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 1 Hạn trả:19-06-2021
8 GT23813 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 2 Hạn trả:21-06-2021
9 GT23814 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 3 Hạn trả:28-12-2020
10 GT23815 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 4 Hạn trả:27-02-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9