Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
621.8 LƯ-T
Giáo trình máy xây dựng/
DDC 621.8
Tác giả CN Lưu Bá Thuận
Nhan đề Giáo trình máy xây dựng/ Lưu Bá Thuận
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 240tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Máy
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00943-5
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT23640-51, GT25271-85
000 00000nam#a2200000ua#4500
001336
0021
0048CC92417-BAE7-4D5B-9E7D-2EA89CA3E8C5
005202001021018
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c57000
039|a20200102101829|bminhdn|c20170808091748|dduocnd|y20160829142053|zanhnq
041 |aVie
082 |a621.8|bLƯ-T
100 |aLưu Bá Thuận
245 |aGiáo trình máy xây dựng/ |cLưu Bá Thuận
260 |aH. : |bXây dựng, |c2008
300 |a240tr. ; |c27cm.
653 |aMáy xây dựng
653 |aMáy
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00943-5
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT23640-51, GT25271-85
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/gtmayxaydung/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a30|b164|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00943 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LƯ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK00944 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LƯ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK00945 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LƯ-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT23640 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 4 Hạn trả:06-01-2020
5 GT23641 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 5 Hạn trả:26-02-2021
6 GT23642 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 6 Hạn trả:06-06-2019
7 GT23643 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 7 Hạn trả:07-06-2019
8 GT23644 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 8 Hạn trả:12-06-2020
9 GT23645 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 9 Hạn trả:04-01-2019
10 GT23646 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 10 Hạn trả:01-06-2020
  1  2  3 of 3