Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
657 BÔ-T
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 - Bài tập thực hành và ví dụ /
DDC 657
Tác giả TT Bộ Tài Chính
Nhan đề Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 - Bài tập thực hành và ví dụ / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2019
Mô tả vật lý 451tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Quyết toán
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06417
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133097
00212
0041C5BAB1E-E8CA-4DFC-BF24-8D68EB9C9DDA
005201910281022
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047920952|c350000
039|a20191028102039|bhuongpt|y20191025103619|zlinhnm
082 |a657|bBÔ-T
110 |aBộ Tài Chính
245 |aChế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 - Bài tập thực hành và ví dụ / |cBộ Tài Chính
260 |aH. : |bTài Chính, |c2019
300 |a451tr. ; |c27cm.
653 |aKế toán
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aQuyết toán
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06417
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/huongdanchedoketoandonvithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06417 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 657 BÔ-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào