Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
346.597 BÔ-T
Hướng dẫn luật đấu thầu và các quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và định mức các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước /
DDC 346.597
Tác giả TT Bộ Tài Chính
Nhan đề Hướng dẫn luật đấu thầu và các quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và định mức các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2019
Mô tả vật lý 448tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Luật đấu thầu
Từ khóa tự do Kinh phí
Từ khóa tự do Ngân sách
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06416
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133096
00212
004E2842D41-1DAF-4170-BCF5-2AD26D7ADDC3
005201910281023
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047921065|c395000
039|a20191028102140|bhuongpt|y20191025102759|zlinhnm
082 |a346.597|bBÔ-T
110 |aBộ Tài Chính
245 |aHướng dẫn luật đấu thầu và các quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và định mức các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước / |cBộ Tài Chính
260 |aH. : |bTài Chính, |c2019
300 |a448tr. ; |c27cm.
653 |aLuật đấu thầu
653 |aKinh phí
653 |aNgân sách
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06416
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/huongdanlautdauthauthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06416 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 BÔ-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào