Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
346.597 LUÂ
Luật đấu thầu - Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư :
DDC 346.597
Nhan đề Luật đấu thầu - Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư : Áp dụng cho tất cả các gói thầu / Hữu Đại (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2019
Mô tả vật lý 391tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Luật đấu thầu
Từ khóa tự do Nhà thầu
Từ khóa tự do Hồ sơ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06415
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133095
00212
00476FED3C8-48D2-4E27-9C60-8FEC76B20843
005201910281024
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047921706|c350000
039|a20191028102225|bhuongpt|c20191025102234|dlinhnm|y20191025102206|zlinhnm
082 |a346.597|bLUÂ
245 |aLuật đấu thầu - Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư : |bÁp dụng cho tất cả các gói thầu / |cHữu Đại (hệ thống)
260 |aH. : |bTài Chính, |c2019
300 |a391tr. ; |c28cm.
653 |aLuật đấu thầu
653 |aNhà thầu
653 |aHồ sơ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06415
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/luatdauthauthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06415 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 346.597 LUÂ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào