Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
344.07 BÔ-T
Cẩm nang công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, giáo viên, chế độ tiền lương, mức lương, phụ cấp và các văn bản hiện hành về giáo dục đào tạo /
DDC 344.07
Tác giả TT Bộ Tài Chính
Nhan đề Cẩm nang công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, giáo viên, chế độ tiền lương, mức lương, phụ cấp và các văn bản hiện hành về giáo dục đào tạo / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2019
Mô tả vật lý 412tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Quản lý giáo dục
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Tiền lương
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06413
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133094
00212
004349CB880-7279-4414-9EC0-ED2DA92834AB
005201910281025
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047920754|c350000
039|a20191028102321|bhuongpt|y20191025100203|zlinhnm
082 |a344.07|bBÔ-T
110 |aBộ Tài Chính
245 |aCẩm nang công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, giáo viên, chế độ tiền lương, mức lương, phụ cấp và các văn bản hiện hành về giáo dục đào tạo / |cBộ Tài Chính
260 |aH. : |bTài Chính, |c2019
300 |a412tr. ; |c27cm.
653 |aQuản lý giáo dục
653 |aĐào tạo
653 |aTiền lương
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06413
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/camnangcongtacdaotaoboiduongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06413 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.07 BÔ-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào