Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
351.597 NG-Đ
Cẩm nang soản thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động - Với các mẫu hợp động thông dụng nhất 2018 /
DDC 351.597
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Cẩm nang soản thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động - Với các mẫu hợp động thông dụng nhất 2018 / Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 639tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Soản thảo
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06412
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133093
00212
0045397B676-7225-4561-A548-209DC193DCEB
005201910281026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048932855|c495000
039|a20191028102402|bhuongpt|y20191025095448|zlinhnm
082 |a351.597|bNG-Đ
100 |aNguyễn Ngọc Điệp
245 |aCẩm nang soản thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động - Với các mẫu hợp động thông dụng nhất 2018 / |cNguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a639tr. ; |c28cm.
653 |aHợp đồng
653 |aCẩm nang
653 |aSoản thảo
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06412
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/camnagsoanthaothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06412 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 351.597 NG-Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào