Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
344.597 BÔ-L
Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương :
DDC 344.597
Nhan đề Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương : Hướng dẫn chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất / Quý Lâm (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Lao động - Xã hội, 2019
Mô tả vật lý 418tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Luật lao động
Từ khóa tự do Tiền lương
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06411
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133092
00212
004452A8CF3-B4B5-4428-B5AE-E8909869FCC0
005201910281027
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046537984|c35000
039|a20191028102441|bhuongpt|y20191025094409|zlinhnm
082 |a344.597|bBÔ-L
245 |aBộ luật lao động - Chính sách tiền lương : |bHướng dẫn chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và an toàn vệ sinh lao động mới nhất / |cQuý Lâm (hệ thống)
260 |aH. : |bLao động - Xã hội, |c2019
300 |a418tr. ; |c28cm.
653 |aLuật lao động
653 |aTiền lương
653 |aBảo hiểm
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06411
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/boluatlaodongchínhachtienlươngthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06411 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.597 BÔ-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào