Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
342.597 LUÂ
Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức :
DDC 342.597
Nhan đề Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức : Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập / Thu Phương (hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 390tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Luật viên chức
Từ khóa tự do Luật cán bộ công chức
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06410
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133091
00212
0049DFD32E3-1CBF-4385-84F5-7C647251350B
005201910281027
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045975534|c 350000
039|a20191028102534|bhuongpt|y20191025093856|zlinhnm
082 |a342.597|bLUÂ
245 |aLuật cán bộ, công chức - Luật viên chức : |bQuy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập / |cThu Phương (hệ thống)
260 |aH. : |bLao động, |c2019
300 |a390tr. ; |c28cm.
653 |aLuật viên chức
653 |aLuật cán bộ công chức
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06410
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/luatcanbocongchucthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06410 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 342.597 LUÂ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào