Sách Tiếng Việt
624.15 Ng 527 B
Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng /
DDC 624.15
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Bích
Nhan đề Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 309 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Đất yếu (Xây dựng) - Cải tạo
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng - Nền móng
Môn học Kết cấu nền móng hợp lý
Địa chỉ Đọc: 3 cuốn, Mượn: 7 cuốn
000 00000nam a2200000 4500
0013163
0021
004367624B4-2048-4500-8898-98570CC5A8A3
005201508051500
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20161102180324|byenpt|c20150805150008|dngavt|y20030506|zvload
082 |a624.15|bNg 527 B
100 |aNguyễn Ngọc Bích
245 |aCác phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng / |cNguyễn Ngọc Bích
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a309 tr. ; |c27 cm
650 |aĐất yếu (Xây dựng) - Cải tạo
650 |aXây dựng - Nền móng
690|aKết cấu nền móng hợp lý
852 |aĐọc: 3 cuốn, Mượn: 7 cuốn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cacphuongphapcaitaodatyeutrongxaydung_nguyenngocbich/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b1|c1|d11

Không tìm thấy biểu ghi nào