Luận văn, Luận án
388.12 TR-B
Đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao tốc độ hành trình và khả năng thông hành của đoạn KM 942+000 - KM 964+950 (Quốc lộ 1A) :
DDC 388.12
Tác giả CN Trương Văn Bình
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao tốc độ hành trình và khả năng thông hành của đoạn KM 942+000 - KM 964+950 (Quốc lộ 1A) : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Mã số: 60580205-2 / Trương Văn Bình; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD2011
Mô tả vật lý 112 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Giao thông vận tải
Từ khóa tự do Khả năng thông hành
Từ khóa tự do Độ ghồ ghề
Môn học Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Đạo
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01449
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013137
0024
0047D6C9E14-37E3-40B9-81DA-C4323FDCF0D4
005201612211431
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20161221143459|bthuctap1|c20161221143443|dthuctap1|y20161102154726|zminhdn
082 |a388.12|bTR-B
100 |aTrương Văn Bình
110 |aTrường ĐHXD
245 |aĐánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao tốc độ hành trình và khả năng thông hành của đoạn KM 942+000 - KM 964+950 (Quốc lộ 1A) : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Mã số: 60580205-2 / |cTrương Văn Bình; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo
260 |aH. : |bĐHXD|c2011
300 |a112 tr. ; |c30 cm.
653 |aGiao thông vận tải
653 |aKhả năng thông hành
653 |aĐộ ghồ ghề
690 |aXây dựng đường ô tô và đường thành phố
700 |aNguyễn Quang Đạo
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01449
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01449 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 388.12 TR - B Luận văn, Luận án 1
  1 of 1