Luận văn, Luận án
625.79 NG-V
Nghiên cứu chất lượng khai thác loại hình nút giao thông vòng đảo tại địa bàn Đà Nẵng :
DDC 625.79
Tác giả CN Nguyễn Anh Võ
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu chất lượng khai thác loại hình nút giao thông vòng đảo tại địa bàn Đà Nẵng : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Mã số: 60580205-2 / Nguyễn Anh Võ; Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Tùng.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2011
Mô tả vật lý 100 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Khả năng thông hành
Từ khóa tự do Quỹ đạo xe chạy
Từ khóa tự do Vòng đảo
Từ khóa tự do Nút giao thông
Môn học Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Tác giả(bs) CN Hoàng Tùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV01424
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013104
0024
00468AA719D-FAAD-4D91-B0BE-FB664D4242E7
005201809141102
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180914110247|bduocnd|c20180914101724|dminhdn|y20161102143742|zthuydh
082 |a625.79|bNG-V
100 |aNguyễn Anh Võ
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu chất lượng khai thác loại hình nút giao thông vòng đảo tại địa bàn Đà Nẵng : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Mã số: 60580205-2 / |cNguyễn Anh Võ; Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Tùng.
260 |aH. : |bĐHXD, |c2011
300 |a100 tr. ; |c30 cm.
653 |aKhả năng thông hành
653 |aQuỹ đạo xe chạy
653 |aVòng đảo
653 |aNút giao thông
690 |aXây dựng đường ô tô và đường thành phố
700 |aHoàng Tùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV01424
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvan/lv01424nguyenanhvo/noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01424 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 625.79 NG - V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1