Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
621.8 NG - T
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng /
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Tiến Thu
Nhan đề Sổ tay chọn máy thi công xây dựng / Nguyễn Tiến Thu
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 71 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Máy đóng cọc
Từ khóa tự do Máy thi công đất
Từ khóa tự do Máy trọn bê tông
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00779-81
000 00000nam#a2200000ua#4500
001307
0021
0043DFE0230-89AA-4323-AF2A-00A06E34299D
005201801230931
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c14,000
039|a20180123093105|bduocnd|c20160829153302|dthuydh|y20160829094327|zthuydh
041 |aVie
082 |a621.8|bNG - T
100 |aNguyễn Tiến Thu
245 |aSổ tay chọn máy thi công xây dựng / |cNguyễn Tiến Thu
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a71 tr. ; |c27 cm.
653 |aMáy xây dựng
653 |aMáy đóng cọc
653 |aMáy thi công đất
653 |aMáy trọn bê tông
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00779-81
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/sotaychonmaythicongxaydung_1999/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00779 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - T Sách Tiếng Việt 1
2 TK00780 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - T Sách Tiếng Việt 2
3 TK00781 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 NG - T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1