Đề tài nghiên cứu khoa họcĐề tài cấp Trường
025.84 HO-M
Nghiên cứu xây dựng danh mục và xá định thời hạn bảo quản hồ ớ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Đại học Xây dựng :
DDC 025.84
Tác giả CN Hoàng Đức Minh
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng danh mục và xá định thời hạn bảo quản hồ ớ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Đại học Xây dựng : Đề tài nghiên cứ khoa học cấp trường năm 2018; Mã số 186-2018/KHXD-TD / Th.S Hoàng Đức Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : H, 2018
Mô tả vật lý 65tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Hồ sơ
Từ khóa tự do Lưu trữ
Từ khóa tự do Tài liệu
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Diệu
Tác giả(bs) CN Trần Kiều Ly
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hải Đăng
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thu Hương
Địa chỉ TVXDKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3(1): DT00100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130633
00251
004A60176B2-E1B4-4564-8F47-FDC15ADE5BB7
005201908220930
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190822092909|zhuongpt
082 |a025.84|bHO-M
100 |aHoàng Đức Minh
245 |aNghiên cứu xây dựng danh mục và xá định thời hạn bảo quản hồ ớ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Đại học Xây dựng : |bĐề tài nghiên cứ khoa học cấp trường năm 2018; Mã số 186-2018/KHXD-TD / |cTh.S Hoàng Đức Minh
260 |aHà Nội : |bH, |c2018
300 |a65tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aHồ sơ
653 |aLưu trữ
653 |aTài liệu
700 |aPhạm Văn Diệu
700 |aTrần Kiều Ly
700|aNguyễn Hải Đăng
700|aHà Thị Thu Hương
852|aTVXD|bKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): DT00100
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/đề tài nckh/hoangducminhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT00100 Kho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3 025.84 HO-M Đề tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào