Luận văn, Luận ánLuận án
624.154 DU-T
Một mô hình tính lún của móng cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc :
DDC 624.154
Tác giả CN Dương Diệp Thúy
Nhan đề Một mô hình tính lún của móng cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Địa kỹ Thuật xây dựng; MS: 9580211 / Dương Diệp Thúy; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Quang Hưng, TS Lê Thiết Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 168tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Phương pháp tính
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Móng cọc
Môn học Địa kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Hưng
Tác giả(bs) CN Lê Thiết Trung
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00244
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130167
00242
0048B435800-DBDA-4AFA-A5BB-11919D76C76D
005201908090934
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190809093244|bhuongpt|c20190809092359|dhuongpt|y20190809090716|zhuongpt
082 |a624.154|bDU-T
100 |aDương Diệp Thúy
245 |aMột mô hình tính lún của móng cọc có xét đến phân bố của ma sát dọc thân cọc : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Địa kỹ Thuật xây dựng; MS: 9580211 / |cDương Diệp Thúy; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Quang Hưng, TS Lê Thiết Trung
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a168tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aPhương pháp tính
653 |aKỹ thuật xây dựng
653 |aMóng cọc
690 |aĐịa kỹ thuật xây dựng
700 |aPhạm Quang Hưng
700 |aLê Thiết Trung
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00244
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2019/duong diepthuythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00244 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.154 DU-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào