Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
726.9 ĐO-T
Đền miếu, chùa tháp, Đình làng Hà Nội /
DDC 726.9
Tác giả CN Đoàn Khắc Tình
Nhan đề Đền miếu, chùa tháp, Đình làng Hà Nội / Đoàn Khắc Tình
Thông tin xuất bản H : Mỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 71tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Đền
Từ khóa tự do Miếu
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06385-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130144
00212
004081A9E5D-390C-4045-9974-8821BBFFDB6C
005201906051531
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c525000
039|y20190605153025|zhuongpt
082 |a726.9|bĐO-T
100 |aĐoàn Khắc Tình
245 |aĐền miếu, chùa tháp, Đình làng Hà Nội / |cĐoàn Khắc Tình
260 |aH : |bMỹ thuật, |c2019
300 |a71tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aĐền
653 |aMiếu
653 |aHà Nội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06385-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/denmieu,chuathaphnthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06385 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06386 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06387 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào