Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
726.9 ĐO-T
Đền miếu, Chùa tháp, Đình làng xứ Huế /
DDC 726.9
Tác giả CN Đoàn Khắc Tình
Nhan đề Đền miếu, Chùa tháp, Đình làng xứ Huế / Đoàn khắc Tình
Thông tin xuất bản H : Mỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 48tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Chùa
Từ khóa tự do Đền
Từ khóa tự do Huế
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06382-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130143
00212
004CF79A37D-7B48-47DD-853C-0C212F4004C0
005201906051527
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c475000
039|y20190605152645|zhuongpt
082 |a726.9|bĐO-T
100 |aĐoàn Khắc Tình
245 |aĐền miếu, Chùa tháp, Đình làng xứ Huế / |cĐoàn khắc Tình
260 |aH : |bMỹ thuật, |c2019
300 |a48tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aChùa
653 |aĐền
653 |aHuế
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06382-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/denmieu,chuathaphuethumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06382 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06383 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06384 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào