Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
726.9 ĐO-T
Đền miếu, chùa tháp, đình làng Thành phố Hồ Chí Minh /
DDC 726.9
Tác giả CN Đoàn Khắc Tình
Nhan đề Đền miếu, chùa tháp, đình làng Thành phố Hồ Chí Minh / Đoàn Khắc Tình
Thông tin xuất bản H : Mỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 45tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chùa
Từ khóa tự do Đình làng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06379-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130142
00212
00415B8B32A-B094-4E72-8137-D69FF391AC65
005201906051520
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c462000
039|y20190605151928|zhuongpt
082 |a726.9|bĐO-T
100 |aĐoàn Khắc Tình
245 |aĐền miếu, chùa tháp, đình làng Thành phố Hồ Chí Minh / |cĐoàn Khắc Tình
260 |aH : |bMỹ thuật, |c2019
300 |a45tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aChùa
653 |aĐình làng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06379-81
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/denmieu,chuathaptphcmthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06379 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06380 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06381 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào