Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
726.5 ĐO-T
Nhà thờ công giáo kiểu nam với các phong các truyền thống và bản địa hòa trộn đông tây kim cổ /
DDC 726.5
Tác giả CN Đoàn Khắc Tình
Nhan đề Nhà thờ công giáo kiểu nam với các phong các truyền thống và bản địa hòa trộn đông tây kim cổ / Đoàn Khắc Tình
Thông tin xuất bản H : Mỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 74tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà thờ
Từ khóa tự do Nhà thờ công giáo
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06376-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130141
00212
004594075FF-19E6-4611-8634-910C417531FA
005201906051516
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c684000
039|y20190605151524|zhuongpt
082 |a726.5|bĐO-T
100 |aĐoàn Khắc Tình
245 |aNhà thờ công giáo kiểu nam với các phong các truyền thống và bản địa hòa trộn đông tây kim cổ / |cĐoàn Khắc Tình
260 |aH : |bMỹ thuật, |c2019
300 |a74tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aKiến trúc nhà thờ
653 |aNhà thờ công giáo
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06376-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/nhathoconggiaothumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06376 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.5 ĐO-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06377 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.5 ĐO-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06378 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 726.5 ĐO-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào