Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
305.895930597 NGU
Người Tà Ôi ở Việt Nam :
DDC 305.895930597
Nhan đề Người Tà Ôi ở Việt Nam : The Tà Ôi in Viet Nam
Thông tin xuất bản H : Thông tấn, 2018
Mô tả vật lý 145tr. : ảnh ; 25cm.
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Dân tộc Tà Ôi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06375
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130140
00212
00419A9FD7D-B575-47A9-B2B2-C64F7E987456
005201906051509
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190605150858|zhuongpt
082 |a305.895930597|bNGU
245 |aNgười Tà Ôi ở Việt Nam : |bThe Tà Ôi in Viet Nam
260 |aH : |bThông tấn, |c2018
300 |a145tr. : |bảnh ; |c25cm.
653 |aSách song ngữ
653 |aDân tộc Tà Ôi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06375
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/nguoitaoiovnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06375 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.895930597 NGU Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào