Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
303.48 NG-Đ
Người Việt tự ngắm mình /
DDC 303.48
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Đức
Nhan đề Người Việt tự ngắm mình / Nguyễn Hoàng Đức
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 274tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Con người
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06372-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130139
00212
0041D155478-C7FC-4CB4-8287-C2D25D8CE3B4
005201906051503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190605150254|bhuongpt|y20190605150228|zhuongpt
082 |a303.48|bNG-Đ
100 |aNguyễn Hoàng Đức
245 |aNgười Việt tự ngắm mình / |cNguyễn Hoàng Đức
260 |aH : |bThanh niên, |c2018
300 |a274tr. ; |c21cm.
653 |aVăn hóa
653 |aXã hội
653 |aCon người
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06372-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/nguoiviettungamminhthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06372 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 303.48 NG-Đ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06373 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 303.48 NG-Đ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06374 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 303.48 NG-Đ Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào