Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.704092 HA-D
Sổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh /
DDC 959.704092
Tác giả CN Hà Lam Danh
Nhan đề Sổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Lam Danh sưu tầm và biên soạn
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bút danh
Từ khóa tự do Chính trị gia
Từ khóa tự do Lãnh tụ cách mạng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06357-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130134
00212
004CB2A76F1-EF02-4212-B1A6-169FA6C06C66
005201906051443
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190605144311|zhuongpt
082 |a959.704092|bHA-D
100 |aHà Lam Danh
245 |aSổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cHà Lam Danh sưu tầm và biên soạn
260 |aH : |bThanh niên, |c2018
300 |a247tr. ; |c21cm.
653 |aBút danh
653 |aChính trị gia
653 |aLãnh tụ cách mạng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06357-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/sotaybutdanhchutichhcmthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06357 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704092 HA-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06358 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704092 HA-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06359 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704092 HA-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào