Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
621.4 LÊ-M
Bài tập nhiệt động kỹ thuật :
DDC 621.4
Tác giả CN Lê Nguyên Minh
Nhan đề Bài tập nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công trình / TS. Lê Nguyên Minh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt nam, 2009
Mô tả vật lý 143 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Nhiệt động
Từ khóa tự do Khí thực
Từ khóa tự do Khí và hơi
Từ khóa tự do Thiết bị làm lạnh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(514): GT19206-637, GT20246-327
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00761-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
001301
00211
00455E43D31-AAAD-4368-AA74-5A3B57479F90
005201810170932
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c25,500
039|a20181017093247|bthuygt|c20181015161740|dthuygt|y20160829092124|zthanhpm
041 |aVie
082 |a621.4 |bLÊ-M
100 |aLê Nguyên Minh|cTS.
245 |aBài tập nhiệt động kỹ thuật : |bDùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công trình / |cTS. Lê Nguyên Minh
260 |aH. : |bGiáo dục Việt nam, |c2009
300 |a143 tr. ; |c27 cm.
653 |aNhiệt động
653 |aKhí thực
653 |aKhí và hơi
653 |aThiết bị làm lạnh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(514): GT19206-637, GT20246-327
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00761-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/btnhietdongkythuatthumbimage.jpg
890|a517|b377|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00761 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LE - M Giáo trình 1
2 TK00762 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LE - M Giáo trình 2
3 TK00763 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 LE - M Giáo trình 3
4 GT19444 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 242
5 GT19445 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 243
6 GT19446 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 244
7 GT19447 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 245 Hạn trả:10-06-2019
8 GT19448 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 246
9 GT19449 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 247 Hạn trả:10-06-2019
10 GT19450 Kho giáo trình - Tầng 5 621.4 LE - M Giáo trình 248
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 52