Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.104 NG - P
Động lực học công trình /
DDC 620.104
Tác giả CN Nguyễn Văn Phượng
Nhan đề Động lực học công trình / Nguyễn Văn Phượng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 407 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Dao động công trình
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(118): GT16605-722
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00743-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001294
00211
004A25E6710-9AB1-4910-8156-BDACE9F79F98
005201810170926
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c55,000
039|a20181017092700|bthuygt|c20181015162149|dthuygt|y20160829090651|zthanhpm
041 |aVie
082 |a620.104|bNG - P
100 |aNguyễn Văn Phượng
245 |aĐộng lực học công trình / |cNguyễn Văn Phượng
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2005
300 |a407 tr. ; |c24 cm.
653 |aĐộng lực học
653 |aDao động công trình
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(118): GT16605-722
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00743-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/dongluchoccongtrinhthumbimage.jpg
890|a121|b240|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00743 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.104 NG - P Giáo trình 1
2 TK00744 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.104 NG - P Giáo trình 2
3 TK00745 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.104 NG - P Giáo trình 3
4 GT16605 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 4 Hạn trả:16-03-2018
5 GT16606 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2020
6 GT16607 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 6 Hạn trả:10-01-2019
7 GT16608 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 7 Hạn trả:02-01-2020
8 GT16609 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 8 Hạn trả:30-07-2018
9 GT16610 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 9 Hạn trả:07-06-2018
10 GT16611 Kho giáo trình - Tầng 5 620.104 NG - P Giáo trình 10 Hạn trả:02-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13