Luận văn, Luận án
338.5 NG-T
Hoàn thiện định mức dự toán một số công tác xây dựng công trình hàng không của Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC :
DDC 338.5
Tác giả CN Nguyễn Văn Tiến
Nhan đề Hoàn thiện định mức dự toán một số công tác xây dựng công trình hàng không của Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nguyễn Văn Tiến; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 91tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Dự toán xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04993
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129010
0024
004724C1555-C7C5-4BC8-85DD-863AE11E3108
005201904251509
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425150935|zhuongpt
082 |a338.5|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Tiến
245 |aHoàn thiện định mức dự toán một số công tác xây dựng công trình hàng không của Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNguyễn Văn Tiến; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a91tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aDự toán xây dựng
653 |aXây dựng công trình
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04993
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04993 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào