Luận văn, Luận án
658.4 NG-D
Hoàn thiện công tác quản lý vận hành nhà chung cư do Sở xây dựng Hà Nội trực tiếp quản lý :
DDC 658.4
Tác giả CN Nghiêm Xuân Duy
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý vận hành nhà chung cư do Sở xây dựng Hà Nội trực tiếp quản lý : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nghiêm Xuân Duy; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 89tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Quản lý nhà
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04992
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129009
0024
00444EA2FA4-3BFC-496F-A29B-3D696D76726D
005201904251503
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425150331|zhuongpt
082 |a658.4|bNG-D
100 |aNghiêm Xuân Duy
245 |aHoàn thiện công tác quản lý vận hành nhà chung cư do Sở xây dựng Hà Nội trực tiếp quản lý : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNghiêm Xuân Duy; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a89tr. ; |c30cm.
653 |aKhai thác
653 |aQuản lý nhà
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04992
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04992 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào