Luận văn, Luận án
658.404 VU-P
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA của ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng :
DDC 658.404
Tác giả CN Vũ Trần Phương
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA của ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Vũ Trần Phương; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Vốn ODA
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tấn
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04991
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129008
0024
004E0A2A343-3BC6-4320-A9D3-49BBB4FF41BF
005201904251459
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425145934|zhuongpt
082 |a658.404|bVU-P
100 |aVũ Trần Phương
245 |aHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA của ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cVũ Trần Phương; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tấn
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aVốn ODA
653 |aQuản lý dự án
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Văn Tấn
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04991
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04991 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 VU-P Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào