Luận văn, Luận án
658.405 PH-T
Hoàn thiện công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng dưới góc độ nhà thầu của công ty TNHH một thành viên Hà Thành - Bộ Quốc Phòng :
DDC 658.405
Tác giả CN Phạm Bá Tuân
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng dưới góc độ nhà thầu của công ty TNHH một thành viên Hà Thành - Bộ Quốc Phòng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Phạm Bá Tuân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 86tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Nhà thầu
Từ khóa tự do Hợp đồng xây dựng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Đinh Đăng Quang
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04990
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129003
0024
00464DB71AC-4556-41DA-A0B6-E8C3A1C86DD9
005201904251455
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425145502|zhuongpt
082 |a658.405|bPH-T
100 |aPhạm Bá Tuân
245 |aHoàn thiện công tác quản lý hợp đồng thi công xây dựng dưới góc độ nhà thầu của công ty TNHH một thành viên Hà Thành - Bộ Quốc Phòng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cPhạm Bá Tuân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a86tr. ; |c30cm.
653 |aNhà thầu
653 |aHợp đồng xây dựng
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aĐinh Đăng Quang
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04990
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04990 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.405 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào