Luận văn, Luận án
690.068 LÊ-H
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp dưới góc độ nhà thầu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội :
DDC 690.068
Tác giả CN Lê Việt Hà
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp dưới góc độ nhà thầu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Lê Việt Hà; Cán bộ hướng dẫn: TS Đặng Văn Dựa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Nhà thầu
Từ khóa tự do Chất lượng xây dựng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Dựa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04989
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128998
0024
004887F1A8F-C954-4465-8EBE-9E997DAEC8B3
005201904251451
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425145107|zhuongpt
082 |a690.068|bLÊ-H
100 |aLê Việt Hà
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp dưới góc độ nhà thầu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cLê Việt Hà; Cán bộ hướng dẫn: TS Đặng Văn Dựa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aNhà thầu
653 |aChất lượng xây dựng
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aĐặng Văn Dựa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04989
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04989 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 LÊ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào