Luận văn, Luận án
658.405 MA-T
Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 1 - Mỹ Đình :
DDC 658.405
Tác giả CN Mai Huy Thế
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 1 - Mỹ Đình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Mai Huy Thế; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 89tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Hợp đồng xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý hợp đồng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04988
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128992
0024
00439E8466C-CEB1-4700-A740-F9E5C92CCF0F
005201904251447
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190425144650|bhuongpt|y20190425144632|zhuongpt
082 |a658.405|bMA-T
100 |aMai Huy Thế
245 |aHoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 1 - Mỹ Đình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cMai Huy Thế; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Trung
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a89tr. ; |c30cm.
653 |aHợp đồng xây dựng
653 |aQuản lý hợp đồng
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Văn Trung
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04988
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04988 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.405 MA-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào