Luận văn, Luận án
658.404 ĐO-D
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án 98 Bộ Quốc Phòng :
DDC 658.404
Tác giả CN Đoàn Thị Duyên
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án 98 Bộ Quốc Phòng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Đoàn Thị Duyên; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 86tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04987
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128987
0024
0046B3DC6EC-81C3-42C9-B181-8B393336B67E
005201904251442
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425144231|zhuongpt
082 |a658.404|bĐO-D
100 |aĐoàn Thị Duyên
245 |aHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án 98 Bộ Quốc Phòng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cĐoàn Thị Duyên; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Minh Đức
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a86tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aQuản lý dự án
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Minh Đức
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04987
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04987 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 ĐO-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào