Luận văn, Luận án
658.404 NG-Đ
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Lạng Sơn :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Đạt
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Lạng Sơn : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nguyễn Mạnh Đạt; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 89tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Hạc
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04986
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128983
0024
004D90A6023-B52D-4BD1-B1DD-AC6FDDE20A5B
005201904251619
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190425161845|bhuongpt|y20190425143549|zhuongpt
082 |a658.404|bNG-Đ
100 |aNguyễn Mạnh Đạt
245 |aHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Lạng Sơn : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNguyễn Mạnh Đạt; Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a89tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aQuản lý dự án
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Đăng Hạc
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04986
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04986 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào