Luận văn, Luận án
658.15 LÂ-Đ
Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hưng Yên :
DDC 658.15
Tác giả CN Lâm Quang Điệp
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hưng Yên : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Lâm Quang Điệp; Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 99tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Vốn nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mậu Bành
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04985
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128982
0024
004C07D4611-3EA9-484D-9624-21A589A3E200
005201904251430
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425143029|zhuongpt
082 |a658.15|bLÂ-Đ
100 |aLâm Quang Điệp
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hưng Yên : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cLâm Quang Điệp; Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Mậu Bành
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a99tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aVốn nhà nước
653 |aQuản lý dự án
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Mậu Bành
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04985
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dotuoi4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04985 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.15 LÂ-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào