Luận văn, Luận án
658.404 NG-T
Hoàn thiện công tác quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Sơn Tùng
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nguyễn Sơn Tùng; Cán bộ hướng dẫn: TGS.TS Đoàn Dương Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 99tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Đoàn Dương Hải
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04984
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128940
0024
0047D50D5CB-F166-45D9-AE42-BC3036C114DE
005201904251044
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425104428|zhuongpt
082 |a658.404|bNG-T
100 |aNguyễn Sơn Tùng
245 |aHoàn thiện công tác quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNguyễn Sơn Tùng; Cán bộ hướng dẫn: TGS.TS Đoàn Dương Hải
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a99tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aQuản lý dự án
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aĐoàn Dương Hải
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04984
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04984 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào